Definitie

 Eenzaamheid/vereenzaming is een abstract begrip, dat door velen op een andere manier wordt ingevuld. Voor het meldpunt werd gestart vanuit volgende definitie:

'Het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties'
(de Jong Gierveld, J. & van Tilburg, T., 2007)

Eenzaamheid betekent niet altijd alleen zijn. Zelfs iemand met zichtbaar veel sociale contacten kan zich toch eenzaam voelen. Daarom wordt er gesproken over twee vormen van eenzaamheid: emotionele en sociale eenzaamheid.