MELDEN: WIE & HOE?

Wie meld ik?

Het Meldpunt Vereenzaming is bedoeld voor inwoners van de kleinstedelijke gebieden Mechelen, Boom en Lier. Inwoners buiten deze regio mogen ook contact opnemen met het Meldpunt of Tele-Onthaal en De Zelfmoordlijn maar zullen dan naar de juiste instanties binnen hun zorgregio worden doorverwezen. 

Veel mensen zitten thuis en hebben geen of onvoldoende contact met anderen. Zij voelen zich in de steek gelaten en zijn eenzaam. Misschien herkent u deze situatie, bij uzelf of bij iemand die u kent. Wilt u hier verandering in brengen, maar weet u niet hoe u dit kunt aanpakken? Doe dan een beroep op het Meldpunt Vereenzaming: info@meldpuntvereenzaming.be.

Indien je onmiddellijk behoefte hebt aan contact kan je 24u/24u telefonisch (of 's avonds via chat) terecht bij Tele-Onthaal. Zij kunnen je voor specifieke hulp doorverwijzen naar het Meldpunt Vereenzaming.

Tele-Onthaal - http://www.tele-onthaal.be/ 

De Zelfmoordlijn - http://www.zelfmoord1813.be/


Dringend nood aan een gesprek?
Bij de Zelfmoordlijn1813 staat er iemand voor u klaar. Elk gesprek is 100% anoniem en gratis.

Iedereen, in crisismomenten voor zichzelf, voor familie of derden, of als nabestaande kan op 1813 terecht voor telefonische hulp of via chat op www.zelfmoordlijn1813.be. Deze Zelfmoordlijn1813 wordt bemand door professionele vrijwilligers van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en Tele-Onthaal.

Niet melden?

Het Meldpunt Vereenzaming is niet bedoeld voor crisissituaties. In geval van nood belt u met de politie, de huisarts of buiten de kantooruren de huisartsenpost.