MELDPUNT VEREENZAMING

‘Voel je je soms alleen? Of ken je zo iemand? Het kán anders…’

 

Nood aan één centraal meldpunt

In oktober 2011 kwam binnen de streekplatformen het thema ‘Vereenzaming’ aan bod. Verschillende organisaties stelden hun lokale initiatieven en acties voor om vereenzaming tegen te gaan en aan te pakken. Er bleek nood aan een ruimer overzicht van de initiatieven en projecten. Als aanvulling op de verruiming van dit waardevolle aanbod, werd er voorgesteld om een Meldpunt Vereenzaming op te richten.

Er kwam een werkgroep met 17 vertegenwoordigers en organisaties uit de eerstelijnsgezondheidszorg van de zorgregio Mechelen samen om dit concept verder uit te werken. Na bespreking op de Raad van Bestuur van TOM vzw en een peiling bij verschillende experten zoals o.a. de privacycommissie en een coördinator gezondheidsethiek, kreeg het Meldpunt Vereenzaming zijn uiteindelijke vorm.