SEL TOM vzw

 

Als SEL (Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg) zijn wij erkend door de Vlaamse Gemeenschap voor de zorgregio Mechelen. De regio omvat 3 kleinstedelijke gebieden: Mechelen, Lier en Boom. Onze centrale doelstelling is de pluralistische samenwerking tussen verschillende zorgactoren stimuleren en de zorgprocessen ondersteunen en optimaliseren. SEL TOM heeft in totaal 12 opdrachten die ertoe bijdragen haar doelstellingen te helpen verwezelijken.  Enkele van deze opdrachten zijn onder meer multidisciplinaire vormingen (mee) organiseren, samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met andere zorgpartners uit de regio, adviezen verschaffen aan de Vlaamse Overheid en lokale besturen. Naast deze en nog enkele anderen heeft het SEL een belangrijke communicatiefunctie.  Voor meer info verwijzen we u graag naar onze website: www.seltom.be, en de website van de Vlaamse SEL's: www.vlaamsesels.be .

Per kleinstedelijk gebied wordt er drie keer per jaar een streekplatform georganiseerd. Hierop worden alle hulpverleners uit de eerste lijn en woon- en zorgcentra uitgenodigd. Via deze meer lokale werking worden thema’s in de kijker gezet die in de regio leven. Lokale initiatieven/projecten worden hier voorgesteld, hiaten opgespoord en er wordt gezamenlijk nagedacht over optimalisering van de zorg in de regio.

 

 Contact